Testa hur du själv påverkar klimatet

Vill du veta hur din personliga Klimatprofil ser ut? Gå in på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.goteborg.se och svara på frågor om dina vanor i vardagen – inköp, energiförbrukning, resor osv. Programmet räknar ut dina utsläpp av växthusgaser. Du kan jämföra dig med medelgöteborgaren och med vad som anses som hållbart. Och du får förslag på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.

6852.jpg

Fyll i klimatprofilen med dina uppgifter…

5DBC.jpg

… sen kommer resultatet i form av staplar.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1709