Elever blir medvetna energikonsumenter

I Backas alla skolor blir eleverna medvetna energikonsumenter! Projektet PEAK är ett energisparprogram för skolor och drivs i samarbete med Göteborg Energi och Lokalförsörjningsförvaltningen. Eleverna lär sig hur energi används hemma och i skolan – och hur de kan påverka sin egen elförbrukning. Syftet är att eleverna varaktigt ska minska sin elförbrukning. Bli en medveten energikonsument du med!

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1346