Elmätare hjälper dig att minska dina elkostnader!

Visste du att man kan låna elmätare på biblioteket i Backa? Det enda du behöver är ditt lånekort för att låna hem en elmätare under fyra veckor. Med hjälp av en elmätare kan du ta reda på hur mycket el dina hushållsapparater fortsätter att konsumera när de är exempelvis i sparläge (stand-by).

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1236