Från våg till tåg

Transporterna av gods står för drygt en fjärdedel av koldioxidutsläppen i Europa. Vägfraktens andel av det är 80 procent. Genom att kombinera fartyg och tåg kan stora miljövinster göras. Tåg släpper ut 735 gånger mindre koldioxid än lastbilar. Därför satsar Göteborgs Hamn stort på tåg. Det finns nu 23 järnvägspendlar som skapar direktförbindelser mellan olika orter i Sverige och hamnen.

6808.jpg

På spåret till en bättre miljö och ekonomi med fartyg och tåg. Foto: Göteborgs Hamn

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1554