Elanslutna fartyg minskar utsläpp

Sjöfart är ett energieffektivt sätt att transportera gods. Men lokalt i Göteborg står sjöfarten för en tiondel av koldioxidutsläppen. Mycket av utsläppen sker när fartygen använder sina motorer vid kaj. Göteborgs Hamn har fem kajer där fartygen kan stänga av motorerna och i stället ansluta sig till el. Fler kajer med elanslutning planeras. Det kan minska koldioxidutsläppen med 31.000 ton per år.

3CC.jpg

Ett av Stora Ensos fartyg som skall elanslutas med högspänning i Ro/ro-terminalen. Foto: Göteborgs Hamn

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1552