Röjningsrester tas om hand

När park- och naturförvaltningen utför röjningsarbeten i naturen tar man hand om riset. Om det är möjligt flisas röjningsresterna på plats och sprids ut i naturområden för att motverka försurning. När detta inte går används flisen istället som förnyelsebart bränsle på flera av värmeverken i Göteborgsområdet.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1258