Hållbar utveckling på schemat

Globala gymnasiet i Göteborg startar hösten 2008 ett specialutformat naturvetenskapligt program med inriktning mot hållbar utveckling, globalisering och världskultur. Sedan tidigare finns ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med samma inriktning. På skolan betonar man vikten av att eleverna ska förstå de stora sammanhangen och därför är undervisningen ämnesövergripande.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1333