Miljövänliga traktorer ger bonus

I nio år har trafikkontoret och park- och naturförvaltningen arbetat för att arbetsmaskiner som t ex traktorer som sköter halkbekämpningen och snöröjningen i staden ska vara miljögodkända. Detta gör man genom att betala ut en miljöbonus till entreprenörer som använder rätt maskiner. I slutet av 90-talet var sex procent av traktorerna miljömässigt godkända. I år är det över 80 procent.

6832.jpg

Foto: Bengt Kulén

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1463