Tanka bilen med matavfall

I 180 av Bostadsbolagets lägenheter får hyresgästerna testa ny hantering av matavfall. Med Somnus-metoden torkas avfallet och blir 75 procent mindre i både vikt och volym. Därför behöver sopbilen bara komma två gånger om året för att hämta matavfall, istället för 52! Eftersom energin i avfallet behålls kan det användas för att framställa biogas. Snart kan du kanske tanka bilen med ditt matavfall…!

35A.jpg

Här är äppelskrotten och annat bioavfall i din Somnuspåse. Mitten: Du lämnar in den i Somnushuset. Till höger: Genom en finurlig process torkas det mesta av vattnet bort och kvar blir bara torrkonserverad näring och energi.

5D18.jpg

Bioavfallet har efter några dagar reducerats till knappt en fjärdedel av dess ursprungliga vikt och volym. Det kan nu ligga lagrat i Somnushuset tills det hämtas. Till Höger. Din torkade äppelskrott kan nu användas till framställning av biogas, alltså miljövänligt bränsle och som jordförbättring direkt i jorden.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

2134