98 miljoner för att minska stadens klimatpåverkan

Sedan 2004 har Göteborgs Stad fått 98 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska stadens klimatpåverkan. Bidraget har gått till tre klimatinvesteringsprogram, så kallade Klimp.
Programmen innehåller 27 satsningar som beräknas minska stadens utsläpp av växthusgaser med 140 000 ton per år. Det motsvarar utsläpp från cirka 45 000 bilar.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1313