Alla vinner på att varmvattenanvändningen specificeras

Poseidon har minskat sina koldioxidutsläpp med nio ton per år sedan man börjat låta 300 hushåll betala för sin egen varmvattenförbrukning. Tidigare var kostnaden för varmvattnet lika för alla och inbakad i hyran. Nu finns varmvattenkostnaden på en egen rad på hyresavin och det har fått många hyresgäster att minska sin förbrukning. Det tjänar både hyresgästen, Poseidon och miljön på.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1333