Forskning om biogas

Hur kan man få fram fossilfritt fordonsbränsle och effektivare kraftvärme ur förgasade skogsråvaror som flis och pellets? Det hoppas forskare kunna svara på med hjälp av en ny anläggning för förgasning av biomassa som byggs vid Chalmers kraftcentral. Bygget är ett samarbete mellan Chalmers avdelning för energiteknik, Göteborg Energi och Akademiska Hus. Satsningen på 11,5 miljoner kronor bekostas av Göteborg Energi.

2A6.jpg

Här forskar Chalmers på förgasning av biomassa. Foto: Henrik Thunman

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1567