Vi planerar en miljöanpassad stad

Översiktsplaneringen är mycket viktig för vår framtida miljö. I Stadsbyggnadskontorets arbete med den nya översiktsplanen planeras bostäder och verksamheter i redan uppbyggda områden där det finns kollektivtrafik, handel och service. På så sätt kan fler gå, cykla och åka kollektivt till sin skola och sitt arbete.

6578.jpg

Foto: Isolde Berner

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1387