Avfall värmer hus

I Renovas kraftvärmeverk förbränns göteborgarnas avfall och blir till el och värme. Sopor som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt kommer alltså till nytta ändå, som energi! Avfallsförbränningen ger värme som räcker till mer än hälften av Göteborgs lägenheter. Jämfört med olja blir koldioxidutsläppen bara en femtedel. Och samtidigt framställs el som motsvarar årsförbrukningen i 60.000 lägenheter.

13D0.jpg

Foto: Peter Svensson

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1501