Slut på fossilt bränsle

Higabgruppen bytte under 2007 ut alla sina pannor eldade med fossilt bränsle till miljövänligare alternativ. Nu används fjärrvärme, pellets, biogas och bergvärme, vilket reducerat koldioxidutsläppen med drygt 500 ton per år! Till fossilt bränsle räknas olja, kol och naturgas. De fossila bränslen vi nyttjar idag bildades för 50 till 500 miljoner år sedan och vi förbrukar långt mer än vad som hinner bildas.

68F4.jpg

Ny teknik i kulturhistorisk byggnad: Kvibergsnäs Landeri byggdes 1790 och har nu försetts med en ny pelletsanlägging för uppvärmning. Foto: Higabgruppen

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1619