Återvinning sparar energi

Om alla i Sverige lämnade sina värmeljuskoppar till återvinning skulle vi spara in koldioxidutsläpp motsvarande en bilresa 125 varv runt jorden. När återvunnen plast används vid nyproduktion släpps fem till tio gånger mindre koldioxid ut än om man använder råvaran olja, med transporter och elförbrukning inräknat. Kretsloppskontoret jobbar för att uppmuntra och underlätta utsortering av återvinningsbara material ur hushållsavfallet.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1383