Bränsle till Klimatarbetet

Fastighetskontoret och Göteborg Energi har ett samarbete om fliseldning av kommunens virke. Överenskommelsen leder till ökad användning av förnyelsebara bränslen och tillgång till energiråvara vid leveranssvackor. Genom att skogsråvaran stannar inom kommunen kommer de kortare transporterna dessutom att reducera användandet av fossila bränslen vid virkestransporter.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1322