Higab kör för biogasen

Från 29 januari kör Higabs fastighetstekniker bilar drivna av fordonsgas, som består av naturgas och biogas. Higab har tecknat ett biogasavtal med FordonsGas, som tillämpar gröngas-principen (likt grönel-principen). Tankställena rapporterar hur mycket fordonsgas teknikerna tankar, så att motsvarande mängd biogas fylls på i systemet. Då stimuleras efterfrågan på biogas och mindre naturgas behövs användas.

2F6.jpg

En av Higabgruppens nya gasdrivna servicebilar. Foto: Gatubolaget Teknisk service

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1558