Avloppsvatten blir bränsle

Har du tänkt på att det du spolar ner i toaletten blir energi i andra änden av systemet? Genom hundratals mil av rör och tunnlar flyter avloppsvattnet som slutligen hamnar på Gryaabs anläggning Ryaverket. När avloppsvattnet renas bildas ett slam. I en rötkammare mumsar bakterier på slammet och bildar biogas, ett utmärkt fordonsbränsle. Bra, billigt och ett fiffigt sätt att ta tillvara de biologiska restprodukter vi gör oss av med via vattnet i våra hem.

6898.jpg

Ryaverket: Eftersedimenteringsbassänger, Gryaab:s huvudbyggnad och biogasanläggningen. Foto: Ulrika Wahlström

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1633