Lämna ditt klimattips! Lämna ditt klimattips!

Den 4 december, samma dag som första notisen publicerades, öppnade klimatbrevlådan. Sedan dess har 56 personer lämnat över 130 klimattips i lådorna på webben och i Universeums entré! Idéerna vidarebefordras till den förvaltning eller bolag de berör. Dessutom kommer de att inspirera 900 elever i en klimatsatsning på Universeum. Lämna ditt klimattips innan lådans lock slår igen den 12 mars!Har du egna synpunkter och idéer? Maila till Klimatbrevlådan. Läs tidigare klimatnotiser härFAKTA | 100 DAGAR AV INSPIRATION• Är ett samarbete mellan ett 40-tal förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, samt Universeum och Ekocentrum.• 50 dagar före och 50 dagar efter Al Gore tar emot Göteborgspriset för hållbar utveckling publicerar vi en notis varje dag.Relaterade artiklar på Vårt Göteborg:• Notiskampanj i 100 dagar visar vad staden gör för klimatet [2007-12-03] •Göteborgs lokala klimatmål diskuteras på stor hearing [ 2007-12-03] • Al Gore får Göteborgspriset för hållbar utveckling[2007-08-16] • Göteborgarna bjuds in till stor gala när Al Gore tar emot pris [ 2007-11-12]