113 miljoner i bidrag för klimatinvesteringar

För att minska stadens elanvändning och utsläpp av växthusgaser har Göteborgs Stad sökt 113 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till ett klimatinvesteringsprogram, Klimp, mellan 2008 och 2012. För bidraget vill man bland annat bygga ut fjärrvärme och fjärrkyla, få göteborgarna att äta klimatvänligare och bygga energieffektiva hus. Naturvårdverket beslutar om bidraget i maj.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1358