Värme som gör gott

Mellan 1999 och 2007 bytte lokalförsörjningsförvaltningen till klimatvänligare uppvärmning i 84 skolor och förskolor. Olja och gas ersattes med pellets eller fjärrvärme. I mindre hus långt från fjärrvärme installerades bergvärmepumpar. Utsläppen från förnybar energi bidrar betydligt mindre till den globala uppvärmningen, jämfört med fossila bränslen. Sådan värme gör både oss och klimatet gott.

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1344