Nya vägvanor på export

Under tre år har trafikkontoret arbetat med att påverka göteborgarnas resvanor under namnet Nya Vägvanor. Nu sprids konceptet till tio av Göteborgs kranskommuner! Fram till hösten 2010 ska 40 000 hushåll kontaktas för att antalet bilresor ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Ale-, Kungälv- och Tjörnbor med flera – vill ni vara med och rädda världen? Importera nya vägvanor i ditt liv nu!

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1378