Värm upp huset, inte världen

Miljöförvaltningen har beviljat närmare 5.000 tillstånd för installation av värmepumpar sedan 1984. En värmepump hämtar värme från till exempel grundvattnet, berggrunden eller luften och kan halvera elförbrukningen till värme och vatten i ett eluppvärmt hus! Investeringskostnaden är relativt hög, men de rörliga värmekostnaderna blir låga. Bäst av allt: Knappt några utsläpp som bidrar till växthuseffekten!

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1368