180 ton koldioxid gick upp i rök

Förra året ersatte lokalförsörjningsförvaltningen 70 kubikmeter olja med pellets i en skola. Det betyder att koldioxidutsläppen orsakade av skolans uppvärmning reducerades från 190 ton per år till cirka 10 ton – med en enda åtgärd! Det motsvarar 50 bilister som kör 1.600 mil var om året eller en bilist som kör 20 varv runt jorden. Du som har oljepanna hemma, kanske läge att byta till pelletspanna?

Har du egna synpunkter och idéer?
Maila till Klimatbrevlådan .

Läs tidigare klimatnotiser här

1360