Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2002-05-23]

120 år av sophämtningsmonopol går i graven

Sopbil Foto: Renova

Renova, före detta Göteborgs stads renhållningsverk, ska inte längre hämta hushållssoporna för de boende i Frölunda och Högsbo. Renova förlorade upphandlingen i konkurrensen med andra företag. Istället blir det I L Recycling som från och med mars nästa år kör soporna. Därmed är det slut på över 100 års sophämtningsmonopol i staden.

Precis som till exempel kollektivtrafiken så är nu sophanteringen konkurrensutsatt i Göteborg. Kretsloppskontoret köper tjänsten med sophämtning av olika företag. Renova, som ägs av Göteborgs Stads och tio kranskommuner, blir därmed bara en av konkurrenterna.

Renova, alltså tidigare renhållningsverket, har under mer än ett sekel skött sophanteringen för göteborgarna. Renhållningsverket startade på 1880-talet.

Fler stadsdelar kan få ny sophämtning

Renova har haft ett avtal med Göteborgs Stad i fem år. När det avtalet nu löper ut ska Göteborgs kretsloppskontor upphandla hämtningen av hushållsavfall i samtliga stadsdelar. I den första upphandlingsomgången vann I L Recycling.

Under den närmaste tiden kommer det att ske fler upphandlingar. Så det kan bli många fler stadsdelar som får nya sopåkare.

Renova vinner terräng på andra områden

Men samtidigt som Renova förlorar hämtningen av hushållssopor i Frölunda och Högsbo så har företaget fått uppdraget att sköta hämtningen i Partille, Lerum och Härryda där Ragnsells i många år skött hämtningen.

Renova är idag Västsveriges ledande avfalls- och återvinningsföretag och kommer att öka sin verksamhet i framför allt i de elva ägarkommunerna men även i övriga Västsverige. Företaget vänder sig mycket till företag och tar till exempel hand om farligt avfall, sortering, förorenade jordar, avfallsrådgivning och utbildning.

Det är också Renova som driver sopförbränningsanläggningen Sävenäs där nästan alla hushållssopor i regionen idag förbränns.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling