Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-11-05]

189 steg ska göra Göteborg grönare

  • Läs hela handlingsplanen på länken här nedan. Foto: Lo Birgersson

Ny handlingsplan för bättre miljö. Bättre framkomlighet för cyklister, planering för fossilfri fjärrvärme och tester av mer miljövänliga alternativ till asfalt på vägarna. Det är några av de 189 åtgärderna i Göteborgs Stads nya handlingsplan för att nå stadens miljömål.

Foto: Scandinav bildbyrå

Läs Göteborgs Stads handlingsplan för miljön här

Handlingsplanen, som antogs den 30 oktober, är en uppdaterad version av tidigare plan och gäller till och med år 2020. Åtgärderna ska bidra till att uppnå Göteborgs tolv lokala miljömål, som handlar om allt från minskad klimatpåverkan och frisk luft till att stadens vattendrag, sjöar och skogar ska vara livskraftiga.

Stor bredd bland åtgärderna
Bland åtgärderna finns bland annat en satsning på bättre framkomlighet för cyklister, att staden ska planera för fossilfri fjärrvärme, och att alternativa vägbeläggningar ska testas på stadens gator.

Dessutom ska en ny kretsloppspark byggas och en värdering av ekosystemtjänster göras. Begreppet ekosystemtjänster syftar på processer som sker i naturen och som vi människor har nytta av, till exempel växter som renar luft och producerar syre eller bin som pollinerar grödor. Målet är att synliggöra dessa värden så att de tas till vara och göteborgarna får en bättre livskvalitet.

– Jag tycker de här exemplen är ett bra axplock, som visar på vilken mångfald av åtgärder som behövs. Det är allt ifrån att utveckla det gröna och det blå i staden genom värderingen av ekosystemtjänster till väldigt konkreta åtgärder som fossilfri fjärrvärme. Eller cykling, som är viktigt eftersom det både kan minska biltrafiken och främja göteborgarnas hälsa, säger miljödirektör Anna Ledin.

”Alla måste dra sitt strå till stacken”
Hon understryker att handlingsplanen inte är en helhetsbild av Göteborgs Stads miljöarbete, som är mycket mer omfattande. Och att åtgärderna i planen inte bara berör stadens förvaltningar och bolag, utan alla som bor och verkar i Göteborg.

– Mycket är sådant som göteborgarna kommer att märka av och som kan bidra till att de kan leva mer klimatsmart. Om vi ska uppnå våra miljömål måste alla dra sitt strå till stacken, både alla vi 50 000 som jobbar i Göteborgs Stad och alla som bor här, säger Anna Ledin.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling