Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-12-02]

9000 ungdomar röstade i valet till ungdomsfullmäktige

  • Vid ett stormöte i november uppmärksammade ungdomsfullmäktige att FN:s barnkonvention fyller 30 år. Foto: Paula Aijmer

  • Vid ett stormöte i november uppmärksammade ungdomsfullmäktige att FN:s barnkonvention fyller 30 år. Foto: Paula Aijmer

  • Vid ett stormöte i november uppmärksammade ungdomsfullmäktige att FN:s barnkonvention fyller 30 år. Foto: Paula Aijmer

Stor skillnad i valdeltagande mellan stadsdelar. 22 procent av de barn och unga som är röstberättigade i valet till Göteborgs ungdomsfullmäktige röstade – ungefär lika många som förra året. ”Mycket av ansvaret för att så få röstade ligger på de vuxna – stödet för ungdomsfullmäktige i stadsdelarna måste fungera”, säger Edvin Johansson, som för fjärde året i rad blev en av ledamöterna.

Edvin Johansson.

Han tycker att det är väldigt tråkigt att det inte var fler barn och unga som röstade, och menar alltså att det till stor del beror på bristande stöd och information från stadsdelsförvaltningarnas sida.

– Målet och drömbilden är att alla ska kunna rösta i valet. Det är en fråga som jag kommer lägga mycket jobb på att driva under det kommande året i ungdomsfullmäktige, säger Edvin Johansson, som är 16 år och kommer från Majorna Linné.

Stora skillnader i staden
Valresultatet visar att det är stora skillnader mellan hur många som är med och röstar i olika delar av staden. Lägst var deltagandet i Centrum, där 9,5 procent röstade. Det högsta valdeltagandet fanns i stadsdelen Östra Göteborg – där röstade 34 procent.

Enligt Paula Aijmer, som jobbar som planeringsledare för ungdomsfullmäktige på stadsledningskontoret, kan skillnaden delvis förklaras med att Centrum har en mycket större andel av friskolor och gymnasieskolor.

”9000 har engagerat sig”
Hon håller dock med Edvin Johansson om att organisationen kring valet fungerar olika bra i de olika stadsdelarna.

– Men jag tänker att man inte ska bli nedslagen av resultaten utan se det som att 9000 barn faktiskt har engagerat sig för ett bättre Göteborg, säger hon.

En annan av de totalt 81 nyvalda ledamöterna är Hanna Besirevic från Östra Göteborg. Hon har inte varit med i ungdomsfullmäktige tidigare och ser det som en möjlighet att göra Göteborg till en bättre plats för barn och unga.

”Man ska inte behöva vara rik”
– Det känns väldigt roligt att barn valde att rösta på mig och gav mig denna möjlighet att vara med, säger hon.

Hon vill att Göteborg ska bli mer jämlikt, och att alla barn ska kunna känna sig trygga i samhället oavsett vilken bakgrund de har. Andra frågor hon tycker är viktiga är att barn och ungas buss- och spårvagnskort ska gälla också på helger och lov och att barn ska ha större tillgång till aktiviteter på fritiden.

– Jag vill att det ska finnas fler gratis sporter och aktiviteter efter skolan. Man ska inte behöva vara rik för att ha en bra fritid, säger hon.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling