Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Gamla Göteborg

[Publicerad 2002-02-13]

Ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet på Vegagatan. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Ålderdomshemmet vid Vegagatan har en gammal historia. Göteborgs stads fattighus skapades i en klädesstamp i området Stampen. Ett vattenhjul i Mölndalsån torde ha överfört kraften till den träkonstruktion, stampen, med vars hjälp ylle filtades eller stampade samman till tyg.

Klädstampen inköptes år 1725 av burggreven Hans von Gerdes sterbhus och inreddes för sitt nya ändamål. Mot slutet av 1800-talet ansågs byggnaden både för trång och olämplig. Detta ledde till uppförandet av detta ståtliga palats vid en av Slottsskogens infarter. Invigningen skedde den 11 oktober 1896 med tal av biskop E. H. Rodhe. Fattighuset bytte namn till ålderdomshem.

På 1950-talet började man diskutera byggnadens framtid vilket innebar rivning framför renovering. Den ansågs otidsenlig och tungarbetad ur vårdsynpunkt. Den första etappen genomfördes 1963 då kyrkdelen revs och 1970 försvann återstoden. Det var säkert många göteborgare som beklagade att denna ståtliga byggnad försvann.
37B6_2.jpg
Det finns flera bilder på ålderdomshemmet i Faktarummet på stadsmuseet. Jag väljer ett cirka 100 år gammalt vintermotiv med skansen Kronan i bakgrunden samt ett senare foto med vattentornet på Landalaberget.

Faktarummet på Stadsmuseet har öppet tisdag-fredag klockan 12-16. Onsdag klockan 12-20.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling