Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2001-12-04]

Allmänheten fick tycka till om tågtunnel under Göteborg

En förstudie om en tågtunnel under Göteborg ska genomföras mot bakgrund av de kapacitetsbegränsningar som finns i nuvarande järnvägssystem kring Göteborg. I går fick allmänheten chansen att lämna synpunkter vid ett samrådsmöte. Banverket, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad har startat ett samarbete för att gemensamt titta på de kapacitetsbegränsningar som finns i nuvarande järnvägssystem kring Göteborg.

I en av Banverket tidigare genomförd idéstudie påvisades dessa kapacitetsproblem, då främst mellan Göteborg C och anslutande linjer söderut (Almedal). Ett klart behov av utbyggnad finns för att möjliggöra en framtida utveckling av tågtrafiken i Västsverige.En förstudie med arbetsnamnet ”Västlänken – tågtunnel under Göteborg” kommer därför att genomföras med avsikten att kartlägga möjliga lösningar och på så sätt få fram genomförbara alternativ till utbyggnad.Inom ramen för denna förstudie kommer trafikfrågor, teknik, ekonomi, bebyggelsestruktur och den fysiska miljön att analyseras. Inför fortsättningen av arbetet är det enligt Stadsbyggsnadskontoret angeläget att få in synpunkter från allmänheten och andra intresserade. I går hölls därför ett informations- och samrådsmöte.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling