Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 30 september

klart.se

Göteborgarnas renade avloppsvatten ska kyla nya batterifabriken

2022-09-29 Miljö & kretslopp

Nytt användningsområde för tekniskt vatten. Gryaab ska leverera tekniskt vatten till den kommande batterifabriken i Göteborg. Det är renat avloppsvatten som kommer att användas som kyla i tillverkningsprocessen. “I normala fall släpps det ut i havet, nu har vi hittat ett nytt användningsområde”, säger Erik Andersson, projektledare på Gryaab.

Göteborg värd för nationellt skolmöte

2022-09-28 Utbildning

”Är skolan lika demokratisk för alla barn?” Det är frågan och temat för ett nationellt möte som mottagningsenheten på grundskoleförvaltningen är värd för 29-30 september. För att ta emot och undervisa nyanlända och flerspråkiga barn i förskola och skola på ett bra sätt möts ansvariga chefer i Göteborg.

130 år gamla brev hittade i Dicksonska palatset

2022-09-28 Kultur & fritid

Tidsdokument i gott skick. Ett stort antal brev från slutet av 1800-talet har hittats i Dicksonska palatset. De är i gott skick och fullt läsbara. Breven ska nu lämnas till en ättling till paret Dickson.

Roliga dagar i Åbo för niondeklassarna från Göteborg

2022-09-26 Utbildning

Aktiviteter och umgänge. Internordiskt elevutbyte är igång igen och i början av september var en grupp på 22 niondeklassare och tre lärare från Göteborg i Åbo, Finland. ”Det absolut bästa med resan var att jag lärde känna så många nya människor – både elever från Finland och Norge men även de som deltog från Göteborg”, säger Emil Carlén på Önneredsskolan.

Barn i Uruguay ska få läsa boken Lyckokakan

2022-09-26 Kultur & fritid

Läsning utan gränser. Barnboksförfattaren Kerstin Lundberg Hahn från Göteborg, representerar Västsverige i ett internationellt projekt som ska uppmuntra barns läsning. Hennes bok Lyckokakan ska översättas och läsas av barn i Uruguay och Sydkorea. Projektet är en del av Litteraturstaden Göteborg.

Sallader ska produceras av sociala företag med nytt ramavtal

2022-09-22 Övrigt

Ekologisk hållbarhet lyfts också. Göteborgs Stad har slutfört en så kallad reserverad upphandling och tecknat ramavtal med sociala företag. Avtalet gäller cateringtjänster av sallader och syftet är att stödja social och yrkesmässig integration.

Stenar från Sjöfartsmuseet går till byggprojekt i Änggården

2022-09-22 Kultur & fritid

Används vid växthus. Överbliven marksten från Sjöfartsmuseet ska användas vid ett utemiljöprojekt i Änggården. Det är ett resultat av det återbruksarbete som Higab inlett i strävan efter ett mer cirkulärt byggande.

Elever från Ukraina målar sig in i svenska språket

2022-09-21 Utbildning

Kreativ språkträning. Ett svallande blått hav omger en ö full av aktiviteter. Tavlan är nästan en exakt kopia av Donsö. Elever från Ukraina gjorde tavlan under sina lektioner i svenska. ”Språket tränas under tiden som eleverna är kreativa”, säger Maria Lidman, lärare i svenska som andra språk på Donsö skola.

1500 kvadratmeter gatukonst målas på verkstad från varvstiden

2022-09-20 Kultur & fritid

Galleri med tio målningar. En av Sveriges största muralmålningar växer just nu fram på Lindholmen. Det är den USA-födda konstnären Tavar Zawacki som gör gatukonst av 160 meter fasad på en pannverkstad från varvstiden.

Vägen ut! firade 20 år

2022-09-19 Övrigt

Hoppas på fortsatta och fler samarbeten. Hallå där Petra de Boer kommunikatör för Vägen ut! kooperativen som firar 20 år i år, hur uppmärksammade ni detta? ”Vi firade på Vägen ut! Lärjeåns kök och trädgårdar i Angered. Det kom ungefär 100 gäster från hela staden och som på olika sätt följt med oss på den här resan”.