Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 1 april

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Så drabbade är företag i Göteborg av brott enligt ny undersökning

2023-03-14 Näringsliv

7 000 svarade på enkät. Hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet tillhör de mest oroliga och utsatta branscherna för brott i Göteborg. Det visar Göteborgs Stads första trygghetsundersökning hos det lokala näringslivet. Den visar även att företagen i Göteborg inte är mer utsatta för brott än företag i övriga landet.

Äldre får svara på Socialstyrelsens enkät om hemtjänst och äldreomsorg

2023-03-08 Vård & omsorg

Skickas ut under vecka 12. Snart är det dags för Socialstyrelsens enkät som varje år skickas ut till personer med hemtjänst och hyresgäster på vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Enkäten är ett bra tillfälle att tycka till om allt från bemötande till mat och utemiljö. Resultaten är viktiga verktyg för att förbättra verksamheterna.

Historiskt stor befolkningstillväxt i Göteborg

2023-02-24 Övrigt

Växer mest i Sverige. Göteborg ökade med 9 292 invånare under 2022 och det är den största befolkningstillväxten sedan 1947. Göteborg växer dessutom mest i landet. “Rekordstort bostadsbyggande och god arbetsmarknad är troliga förklaringar till den starka befolkningstillväxten”, säger Lutz Ewert, analytiker på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. 

Familjebostäder minskar sina koldioxidutsläpp

2023-02-22 Miljö & kretslopp

Omfattande energispararbete Förra året minskade Göteborgs Stads bostadsbolag Familjebostäder sina koldioxidutsläpp med 1100 ton. Det är en rejäl minskning jämfört med tidigare år. Bakom resultatet finns ett omfattande energispararbete.

Fler svarade på Göteborgs Stads senaste medarbetarenkät

2023-02-21 Övrigt

Ungefär 29 700 medarbetare och chefer i Göteborgs Stad svarade på medarbetarenkäten 2022. 90 procent av cheferna och 70 procent av medarbetarna svarade vilket är en ökning med fyra procentenheter för medarbetarna och en procentenhet för cheferna. I enkäten ställdes frågor om bland annat kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och tystnadskultur.

Ny rapport: Lågkonjunktur i Göteborg

2023-02-13 Näringsliv

Fortsatt stark arbetsmarknad. Det råder lågkonjunktur bland Göteborgsföretagen, exportindustrin är dock fortsatt stark och det finns fler arbeten i regionen än i övriga Sverige. Företagens förväntningar på tillväxt och lönsamhet dämpas av läget i omvärlden, inflationen och störda leveranskedjor. Det visar den senaste konjunkturrapporten.

Social hänsyn i upphandling gav 90 personer jobb förra året

2023-01-30 Övrigt

Flera vinster. I allt fler av Göteborgs Stads ramavtal finns krav om social hänsyn. Syftet med kraven är att stötta fler personer att bli självförsörjande. Resultatet för 2022 är att över hundra arbetslösa kom i sysselsättning.

Kötiden planar ut på Boplats

2023-01-19 Bostad

Fler hyresvärdar. Den genomsnittliga kötiden på Boplats planar ut. 2022 låg kötiden på 6,5 år. Fler hyresvärdar använder Boplats.

Högre betyg för stadsdelstorgen

2023-01-11 Stadsutveckling

Tuve torg i topp. En undersökning visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Tuve torg fick högst helhetsbetyg och Axel Dahlströms torg upplevs som mest tryggt. “Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Rekordmånga kryssningsfartyg kom till Göteborg under 2022

2023-01-09 Näringsliv

Nytt rekord väntas 2023. Rekordmånga kryssningsfartyg kom till Göteborgs hamn under 2022, 81 stycken. Det är sju fler än tidigare rekordsäsongen 2014. Redan i år kan det bli ett nytt rekord med i dagsläget 92 bokade anlöp.