Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 6 juni

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Ny rapport: Lågkonjunktur i Göteborg

2023-02-13 Näringsliv

Fortsatt stark arbetsmarknad. Det råder lågkonjunktur bland Göteborgsföretagen, exportindustrin är dock fortsatt stark och det finns fler arbeten i regionen än i övriga Sverige. Företagens förväntningar på tillväxt och lönsamhet dämpas av läget i omvärlden, inflationen och störda leveranskedjor. Det visar den senaste konjunkturrapporten.

Social hänsyn i upphandling gav 90 personer jobb förra året

2023-01-30 Övrigt

Flera vinster. I allt fler av Göteborgs Stads ramavtal finns krav om social hänsyn. Syftet med kraven är att stötta fler personer att bli självförsörjande. Resultatet för 2022 är att över hundra arbetslösa kom i sysselsättning.

Kötiden planar ut på Boplats

2023-01-19 Bostad

Fler hyresvärdar. Den genomsnittliga kötiden på Boplats planar ut. 2022 låg kötiden på 6,5 år. Fler hyresvärdar använder Boplats.

Högre betyg för stadsdelstorgen

2023-01-11 Stadsutveckling

Tuve torg i topp. En undersökning visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Tuve torg fick högst helhetsbetyg och Axel Dahlströms torg upplevs som mest tryggt. “Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Rekordmånga kryssningsfartyg kom till Göteborg under 2022

2023-01-09 Näringsliv

Nytt rekord väntas 2023. Rekordmånga kryssningsfartyg kom till Göteborgs hamn under 2022, 81 stycken. Det är sju fler än tidigare rekordsäsongen 2014. Redan i år kan det bli ett nytt rekord med i dagsläget 92 bokade anlöp.

Brukare inom funktionsstöd nöjda med bemötande visar årets enkät

2022-12-14 Vård & omsorg

Delaktighet och synpunktshantering behöver blir bättre. Brukare som har daglig verksamhet, personlig assistans, boendestöd, eller bor på ett boende med särskild service är mest nöjda med bemötande. Delaktighet, kommunikation och synpunktshantering är områden förvaltningen för funktionsstöd behöver måste jobba mer med och förbättra. Det visar den senaste brukarundersökningen.

Valambassadörer fick göteborgarna att gå till valurnorna  

2022-11-29 Demokrati och delaktighet

Informationskampanj utvärderad. En fjärdedel av de som träffat en valambassadör uppger att samtalet fick dem att gå och rösta i valet. Det visar en utvärdering av Göteborgs Stads insatser inför valet, som riktades mot grupper och bostadsområden där valdeltagandet tidigare varit lågt.  

Fler tidiga stödinsatser behövs för att minska skillnader mellan skolor

2022-11-28 Utbildning

Ny kvalitetsrapport från grundskoleförvaltningen. Kunskapsresultaten för elever i årskurs 1 och 3 ökar. Skillnaden mellan flickor och pojkars betygsresultat minskar. Fler riktade stödinsatser behövs för att kompensera för elevernas olika förutsättningar. I skolorna arbetar fler legitimerade lärare. Det här och mer går att läsa om i grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022.   

Arbetslösheten fortsätter att minska i Göteborgsregionen

2022-11-17 Näringsliv

Lägst bland storstadsregionerna. Företagen i Göteborgsregionen räknar med lägre tillväxt framöver på grund av omvärldsläge, inflation och lågkonjunktur. Arbetslösheten fortsätter att sjunka enligt den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

Göteborgarnas elförbrukning fortsätter att minska

2022-11-11 Miljö & kretslopp

Betyder mycket. Göteborgarnas elförbrukning har minskat enligt Göteborg energi nät AB. I oktober minskade förbrukningen med drygt 17 procent jämfört med samma månad förra året. I september var minskningen 13 procent.