Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-02-23]

Allt fler göteborgare flyttar ut till kranskommunerna

Foto: Carin Smederöd

Utflyttningen den största sen 1974. Antalet göteborgare fortsätter att öka samtidigt som utflyttningen till våra kranskommuner är den högsta sedan 1974. Och antalet födda är förvånansvärt lågt. Det är några av de stora slutsatserna i SCB:s befolkningsrapport för 2017.

I Göteborg bor 564 039 personer. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) rapport för 2017. Det är ökning med 7 399 från förra året. Och helt i linje med Göteborgs Stads egen beräkning.

‒ Vi räknade till 564 018, så vår beräkning var bra, säger Lutz Ewert, teamledare vid stadsledningskontorets avdelning för statistik och analys.

SCB:s rapport visar att Göteborgs nettoinvandring, alltså summan av antalet invandrade efter man räkna bort antalet utvandrade, ligger på rekordhöga 6 690. Det är den högsta siffran sedan minst 1968, vilket är så långt som vi kan se i SCB:s register.

‒ Det beror förstås till en del på den stora flyktingvågen 2015. De långa handläggningstiderna för asylsökande gör att den fortfarande märks i statistiken. Men det är faktiskt den övriga invandringen som har ökat mest, personer som har fått jobb i Sverige, anhöriga och studenter. Det är också många svenskar som flyttar hem igen efter att ha bott utomlands.

Färre barn per kvinna
Samtidigt som göteborgarna bli allt fler är utflyttningen till kranskommuner den högsta sedan 1974. Det finns många orsaker till det.

‒ Det byggs mer bostäder i kranskommunerna än på många år. Högkonjunkturen och bostadsbristen bidrar sannolikt också. En stor del av de som flyttar ut är barnfamiljer.

En av de mest överraskande sifforna i rapporten gäller fruktsamhet, alltså antalet barn som föds per kvinna i fertil ålder. Jämfört med förra året har de minskat rejält, både i Göteborg och i riket. Den förväntade utvecklingen var istället att antalet födda skulle öka.

‒ I en högkonjunktur brukar alltid fruktsamheten gå upp, medan man i en lågkonjunktur är lite försiktigare med att skaffa barn. Så det här är en siffra som förvånar och man kommer försöka hitta en förklaring till.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling