Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Stadsutveckling

[Publicerad 2019-10-01]

Arkeologer hittade tre kanonkulor i Brunnsparken

Foto: Tom Wennberg

"Låg tillsammans som en trillingnöt". Göteborgs historia gör sig påmind igen – nu senast vid upprustningen av Brunnsparken som pågått sedan i augusti.  Arkeologer har hittat tre kanonkulor och delar av grundläggningen till den järnvåg som stod på platsen mellan 1680 och 1785.  

– Eftersom kulorna låg tillsammans som en trillingnöt kan vi vara säkra på att de är medvetet ditlagda. Förutom att väga färdigt järn i form av stångjärn vägdes sannolikt även annat järn. Så, möjligen har de blivit kvar när ett parti kanonkulor vägdes in, säger Tom Wennberg, arkeolog och antikvarie på Stadsmuseet.

Ska konserveras
De tre kanonkulorna låg utanför den östra gaveln på järnvågen som hittades när fontänen renoverades 2015. Kanonkulorna kommer nu att konserveras och bevaras för eftervärlden.

De arkeologiska fynden påverkar inte tidplanen för upprustningen av Brunnsparken. Arbetet fortskrider och hittills har växtbäddarna för de befintliga träden renoverats och ledningar för el och vatten har dragits. Stenläggning är precis påbörjad och i december planteras de nya träden.

Almsjuka konstaterad
Innan arbetena drog igång gjorde park- och naturförvaltningen också en inventering av de träd som står kvar i Brunnsparken. Då togs bland annat prover på två almar – den stora vid fontänen och en mindre vid Fredsgatan. Resultaten visar nu att båda träden har almsjuka.

– Vår plan är, precis som tidigare, att almarna ska stå kvar. Med de växtbäddsrenoveringar som vi nu har gjort hoppas vi att träden får bättre motståndskraft så att de kan fortsätta bidra till Brunnsparkens karaktär, säger projektledare Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling