Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 25 februari

klart.se

Arkiv 2001-2004

Nytt sätt att processa fram beslut provas i Linnéstaden

2003-12-04 Utbildning

Nu finns ett förslag färdigt till anpassning av skolans lokaler när elevantalet minskar i Linnéstaden. Det har varit en lång process med upprörda känslor från föräldrarnas sida, men syftet med dialogen har uppnåtts - ett bättre förslag än det annars skulle ha blivit.

Trafikkontoret har gått kurs i handikappförståelse

2003-12-04 Övrigt

Det är krångligt att komma över höga trottoarkanter i motlut, ta sig fram på ojämna gatstenar eller passera en dörr med en illa placerad dörröppnare som rullstolsburen eller blind. Detta har samtliga 80 anställda på Trafikkontoret och Trafiknämndens politiker fått känna på under en kurs i handikappförståelse som just genomförts.

Museer som ny lärmiljö för invandrare ämne för konferens

2003-12-03 Utbildning

De svenska museerna kan använda kulturarvet för att öka förståelsen för det nya landet. Det menar Göteborgs Stadsmuseum som bjudit in till en tvådagars nationell konferens om lärmiljöer och integration. Kulturinstitutionernas roll i integrationsarbetet och som offentlig mötesplats tas upp i föredrag och seminarier.

Kollektivtrafiken blir 50 miljoner dyrare nästa år

2003-12-02 Trafik

Göteborgs kostnad för kollektivtrafiken inom Västtrafik ökar med 50 miljoner kronor mellan 2003 och 2004. Det står klart när avtalet mellan Västtrafik och kommunerna i Västra Götaland nu är påskrivet. Jämfört med det gamla kollektivtrafikavtalet får vissa kommuner nästa år betala mer och andra mindre.

Sex göteborgsföretag får pris i tillväxttävling

2003-12-02 Näringsliv

Sex unga teknikföretag från Göteborg får 300.000 kronor var i Nuteks och Vinnovas så kallade såddkapitaltävling VINN NU. Prissumman ska gå till affärsutvecklande aktiviteter i företag med ny eller unik teknik och kunskap.

Världsaidsdagen firas med stor ungdomsgala i Angered

2003-12-01 Övrigt

Världsaidsdagen högtidlighålls under måndagen runtom i Göteborgs genom olika arrangemang. Hela dagen finns bland andra Positiva gruppen i en monter i Nordstan för att informera om hiv och aids. På Angeredsgymnasiet ordnas World Aids Day på Blå Stället, det största ungdomsarrangemanget i Sverige om hiv och aids.

Vårt Göteborg bevakar ljusbränderna i december

2003-11-28 Övrigt

Fram till den 19 december kommer Vårt Göteborg att fortlöpande rapportera hur många bränder i Göteborg som orsakas av glömda ljus. För trots förmaningar från Räddningstjänsten varje år är julmånaden den mest branddrabbade när det gäller bränder i bostäder. ”Tänd gärna ljus men glöm inte släcka” manar räddningstjänsten som nu går in i sin mest hektiska månad.

Vårt Göteborg bevakar ljusbränderna i december

2003-11-28 Övrigt

Fram till den 19 december kommer Vårt Göteborg att fortlöpande rapportera hur många bränder i Göteborg som orsakas av glömda ljus. För trots förmaningar från Räddningstjänsten varje år är julmånaden den mest branddrabbade när det gäller bränder i bostäder. ”Tänd gärna ljus men glöm inte släcka” manar räddningstjänsten som nu går in i sin mest hektiska månad.

Vårt Göteborg rapporterar om ljusbränderna

2003-11-28 Övrigt

Här rapporterar Vårt Göteborg forlöpande om ljusbränderna i Göteborg fram till den 19 december. Här rapporterar Vårt Göteborg forlöpande om ljusbränderna i Göteborg fram till den 19 december. Senaste branden överst.

Stadskansliet förutspår kraftigt försämrad ekonomi 2004

2003-11-27 Övrigt

200 miljoner i minskade skatteintäkter och en fortsatt besvärlig situation för stadsdelarna gör det mycket tufft att klara Göteborgs Stads ekonomi nästa år. Till detta kommer också de stora kostnaderna för omställningen inom vuxenutbildningen och osäkerhet kring kollektivtrafiken. Det visar stadskansliets ekonomiska månadsrapport för oktober.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 1 2 3 4 5 68