Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Arkiv 2004-2007

2006-12-21 Trafik

Åtta lågprisflygbolag har eller ska starta 27 nya direktlinjer till och från Landvetter och Göteborg City Airport. Det är resultatet av Göteborg & Co:s flygkampanj och ett unikt samarbetsavtal som staden tecknat med Luftfartsverket. 

2006-12-21 Miljö & kretslopp

Klagomålen på återvinningsplatserna har mer än fördubblats det senaste året, det berättade Vårt Göteborg i förra veckan. "Det är en oroande utveckling, som visar att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, inte tar sitt uppdrag på allvar", menar nu Kretsloppskontorets förvaltningschef Kaj Andersson.

2006-12-21 Trafik

Göteborgs Stad började i våras som första svenska kommun att försäkra fordon i egen regi via det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon. "Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare", konstaterar K-G Berglund, vd på Göta Lejon som förvånats över de många skadorna på stadens bilar.

2006-12-20 Övrigt

Manliga chefer i stadens förvaltningar och bolag är mer nöjda än sina kvinnliga kollegor. Hög arbetsbelastning är det som främst drar ner betyget på chefernas arbetsförhållanden. Det framgår av stadens senaste ledarenkät där det så kallade Nöjd ledarindex (NLI) hamnar på 66, samma värde som i fjol.

2006-12-20 Övrigt

Kreditvärderingsinstitutet Moody's ger Göteborgs Stads ekonomi högsta betyg. Vid en genomgång av 143 städer och regioner i Europa, Mellanöstern och Afrika får bara fyra städer betyget Aaa - Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det höga betyget väntas ge lägre räntor på stadens lån, en besparing på cirka tio miljoner kronor per år.

2006-12-19 Övrigt

Regionarkivet och Park- och naturförvaltningen är de arbetsplatser inom Göteborgs stad där medarbetarna är minst nöjda. Mest nöjda är de anställda på Lokalsekretariatet och Konsument Göteborg. Generellt sett är lönen största anledningen till missnöje. Det framgår av stadens senaste medarbetarenkät.

2006-12-19 Utbildning

Bygget av nya Pedagogen, ett jätteprojekt på cirka 750 miljoner kronor, har hållit både tids- och kostnadsramarna, vilket är ovanligt för ett så stort och långvarigt projekt. Det konstaterar nu kommunala bolaget Higabgruppen vid sin slutavstämning av projektet.

2006-12-19 Miljö & kretslopp

Stadsdelsförvaltningarnas inköp av ekologisk mat till skolor och äldreboenden har under det senaste året ökat från fem till nio procent av de totala matinköpen. Störst del i ökningen har ekomjölk som nu är uppe i över 80 procent.

2006-12-18 Näringsliv

Göteborgs stadskärna är Göteborgsregionens tillväxtmotor. Men den måste bli större och starkare för att kunna konkurrera med andra regioner. Därför ska stadskärnan förtätas med 40.000 nya arbetsplatser och 30.000 fler boende till år 2020.

2006-12-18 Miljö & kretslopp

Trängselavgifter, större miljözon för tunga fordon och miljözon även för personbilar. Det är de mest kraftfulla verktygen för att minska utsläppen av kvävedioxider i Göteborg, enligt en konsultrapport som trafikkontoret låtit göra. Men i första hand bör staden nu prioritera en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 1 2 3 134

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges möte 21 november

Sändningen startar klockan 15.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling