Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2004-04-28]

Återställandet av Östra Hamnkanalen ska utredas vidare

Förslaget om att gräva upp Östra Hamngatan och återställa den gamla kanalen mellan Brunnsparken och Lilla Bommen ska prövas i den fortsatta planeringen av Södra Älvstranden. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Förutom tanken på att återställa Östra hamnkanalen har kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att en ny hamn byggs vid Operan och att Älvsnabben ska gå ända in till Lejontrappen i Stora Hamnkanalen.

”Viktigt ta hänsyn till planerad tågtunnel”

Motionen har innan dagens kommunstyrelsebeslut varit ute på remiss till bland annat byggnadsnämnden, trafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden

I remissvaren påpekar trafiknämnden och SDN Centrum att det är viktigt att ta hänsyn till planerna på en tågtunnel under Göteborg.

Kulturnämnden säger i sitt remissvar att de ekonomiska konsekvenserna måste belysas ytterligare. Enligt ett miljöprogram för Östra Hamngatan från 1993 skulle det bli mycket dyrt att öppna kanalen eftersom där ligger många ledningar nergrävda.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling