Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-01-22]

Backaplaner kan vinna pris för god samhällsplanering

Visionsbild över Handelshuset vid Selma Stad. Bild: Semrén Månsson

En av fyra nominerade. Detaljplanerna för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan i Backa är nominerade till Planpriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter. Nomineringen motiveras med att planerna ”har bidragit till att vända en socialt negativ utveckling”.

Detaljplaneprojektet i Backa är en av åtta nominerade till priset, som ska gå till ett projekt som kännetecknas av ett väl utfört planarbete eller behandlar en angelägen fråga. I de båda planerna ingår 1700 nya bostäder, nytt torg, ett parkstråk, en idrottshall, ett handelshus och ett nytt stadsdelshus med rum för kultur.

– Syftet är att skapa en modern, attraktiv, trygg och långsiktigt hållbar stadsdel ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv genom förtätning med respekt för kvalitéerna i det redan byggda, säger projektledaren Arvid Törnqvist i ett pressmeddelande.

”Välkomnande och offentlig karaktär”
I sin nominering lyfter juryn fram detaljplanernas roll för att göra Backa till ett tryggare och mer socialt hållbart område, och skriver bland annat:

”Torget har omvandlats genom förstärkning av den småskaliga strukturen och med ytterligare betoning av torget som bilfri mötesplats. Stadsbyggnadsgreppet innebär vidare att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter kring väl gestaltade gaturum i mänsklig skala. Det ger området en välkomnande och offentlig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen finns kvar och bidrar till helheten.”

Vinnaren presenteras i mars
Nomineringstexten framhåller också den samverkan som skett mellan stadsbyggnadskontoret, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, Framtidenkoncernen, boende, polis, föreningsliv och andra aktörer för att vända en socialt negativ utveckling i Backa.

Vem som vinner priset, som består av ett diplom, tillkännages på Arkitekturgalan 2019 som hålls den 19 mars i Stockholm.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling