Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2001-12-19]

Bergsjön beslutade om besparingar för 2002

Totalt ska Bergsjöns stadsdelsförvaltning spara drygt nio miljoner kronor under 2002. Bergsjöns stadsdelsnämnd preciserade vid tisdagens möte hur större delen av detta belopp ska sparas.

Varje verksamhet ska minska sin budget med en procent vilket ska spara 2,9 miljoner kronor under 2002. Individ- och familjeomsorgen är undantagen och ska endast spara 500.000 kronor.

Dessutom ska vissa verksamheter inom stadsdelen spara ytterligare. Äldreomsorgen sparar genom att bland annat själv tar över driften av hemtjänsten på Teleskopgatan och dra in de särskilda tjänsterna på natten på Teleskopgatan 16-18. Den servicen ska istället Kortedalas nattpatrull sköta.

Den öppna förskolan på Galileis stängs och delar av verksamheten flyttar till den öppna förskolan Flekis på Rymdtorget där personalen förstärks.

Skolan ska minska sina kostnader med drygt en miljon kronor, bland annat genom att samtliga skolor minskar antalet lärare eller annan personal och/eller minskar sina anslag för övriga kostnader.

Genom dessa och tidigare beslutade besparingar på 2,8 miljoner beräknas Bergsjön att minska kostnaderna med drygt 9 miljoner kronor 2002. Trots detta räknar nämnden med att vara tvungen att utnyttja hela det egna kapitalet nästa år.

M, fp och kd deltog inte i beslutet.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling