Får bo högst fem år. Nyanlända barnfamiljer med uppehållstillstånd som placeras i Göteborg får bo högst fem år i en så kallad genomgångslägenhet. I år ska de första 100 barnfamiljerna lämna sina bostäder med start i juni.

Före flytten har familjerna fått hjälp av boendecoacher i Göteborgs Stad för att hitta ett eget boende. De som inte hittat en ny bostad hänvisas till socialtjänsten som får utreda vilket bistånd familjen behöver.

Bosättningslagen började gälla 1 mars 2016 i Sverige. Det innebär att Göteborgs Stad är skyldig att ordna bostad åt nyanlända med uppehållstillstånd som placeras i staden. De får först ett tillfälligt boende, som liknar ett vandrarhem, i väntan på en lägenhet. Det kan ta en vecka eller flera månader om det är en större familj. Lägenheten som hushållet får kallas genomgångsbostad.

Tidsbegränsade avtal

Ett hushåll med vuxna får bo där i högst fyra år och en familj med barn får bo där i högst fem år. De första fick sina lägenheter i juni 2016 och det därifrån åren räknas.

– Lägenheterna kommer till största delen från allmännyttan; Bostadsbolaget Poseidon och Familjebostäder. Men en del bor också hos privata hyresvärdar, säger Maria Jerkeman, samordnare för bosättningslagen på fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

Förra året flyttade de första vuxenhushållen, drygt 120 stycken, från sina genomgångsbostäder. I år ska 100 barnfamiljer lämna sina bostäder, med start i juni.

– Vi försöker redan från början att vara tydliga med att det är ett tidsbegränsat kontrakt som de får. De får hjälp att ställa sig i bostadskö så att de får så lång kötid som möjligt.

Får hjälp att söka

Under tiden som de bor i lägenheten får de också påminnelser om att bostaden är tillfällig och de bjuds också in till boendecoachning en tid innan avtalet går ut.

– Så att de kommer igång med att aktivt söka bostad och se hur de ligger till i bostadskön, att de tittar på andrahandsmarknaden och möjligheter att vara inneboende.

Barnfamiljer får träffa boendecoacher tills de känner sig trygga att söka bostad på egen hand. Dessa träffar har ägt rum på smittsäkert sätt även under covid-19-pandemin.  Informationen till vuxenhushållen har påverkats av pandemin. I vanliga fall får de information i grupp och möjlighet att ställa frågor. På grund av pandemin det skett via telefon i stället.

Om de inte hittar egen bostad, hur kan staden hjälpa till?

– Då får socialtjänsten ta över och utreda vad det enskilda hushållet bäst behöver. Det kan vara att man behöver ekonomiskt bistånd för att ha råd att bo på vandrarhem. Staden har boenden i egen regi, framför allt till bostadslösa familjer. Där ingår boendecoachning i biståndet, för att familjen ska hitta en lösning.

– Socialtjänsten kan också på nytt skicka in en remiss till fastighetskontoret om man har sociala eller medicinska skäl att få förtur till en bostad. Det kan vara ett funktionshinder eller annat större hinder, än lång bostadskö, för att skaffa en ny bostad.

Hur har det gått för vuxenhushållen som flyttade ut förra året?

– Vi har sett i folkbokföringen att de flesta är inneboende nu, ungefär 75 procent. Ett mindre antal verkar vara bosatta ensamma på en adress, det tyder på att de fått ett eget avtal antingen i första eller andra hand. Det är en mindre andel som inte har en adress, de är skrivna på vandrarhem, postbox eller liknande. Då kan man utgå från att de flyttar runt bland kompisar eller jourboenden som socialtjänsten har.

– Eftersom många vuxenhushåll är inneboende tror vi att det kan vara en större utmaning för barnfamiljer att hitta en ny bostad, det är ju svårare att flytta in hos någon om man är fem personer, säger Maria Jerkeman.

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som placeras i Göteborgs Stad har minskat. 2017 var det drygt 1000 personer, ett resultat av flyktingvågen. I år är det 300 personer och det är en nivå som Göteborgs Stad haft i ett par år nu. Ungefär hälften av Sveriges kommuner erbjuder de nyanlända ett permanent hyresavtal eller att ta över det man har i andra hand. Stockholm, Göteborg och Malmö har tidsbegränsade lösningar. Även 280 hushåll utan barn ska flytta ut från sina lägenheter i Göteborg i år.