355 unga göteborgare har hittills fått förstahandskontrakt genom satsningen Ungahem som ska göra det lättare för personer mellan 18 och 29 år att få egen bostad. Uppdraget är att ta fram tusen ungahembostäder fram till 2010.

Ungahem startades i mars 2008 av Förvaltnings AB Framtiden efter beslut i kommunstyrelsen. Idén är att få både kommunala och privatägda bostadsbolag att satsa på unga som inte studerar.

Flest i nordost och på Hisingen

– Det har byggts många studentlägenheter de senaste åren, men behovet är stort även bland yrkesarbetande unga. Många står utanför den reguljära bostadsmarknaden, säger Carin Malmberg, projektledare på Ungahem.

Fram till 2010 ska tusen lägenheter, både i befintliga fastigheter och i nybyggda, bli Ungahem-bostäder. Och hittills går allt planenligt – efter projektets första tio månader har 355 förstahandskontrakt förmedlats till unga göteborgare.

– Främst handlar det om ettor och tvåor i det befintliga beståndet. De flesta i nordöst och på Hisingen eftersom det är där flest lägenheter blir lediga, säger Carin Malmberg.

Får bo kvar efter 30

Ungahem vänder sig till personer som är mellan 18 och 29 år och som inte studerar på högskola eller universitet. Det krävs också att man är skriven i Göteborgs kommun och har råd med att betala hyran. Den som redan har förstahandskontrakt, bostadsrätt eller hus omfattas inte av satsningen.

Men med förstahandskontraktet i sin hand är det fritt fram att fylla trettio eller börja studera.

– Syftet är att hjälpa unga att få ett riktigt förstahandskontrakt. Sedan kan de bo kvar, byta lägenheten eller börja plugga – det lägger vi oss inte i, säger Carin Malmberg.