"Ligger i linje med prognosen". Bostadsbyggandet i Göteborg har inte påverkats negativt av covid-19-pandemin. Antalet nya bostäder ökade med nästan 4 500 förra året. Ungefär hälften var hyreslägenheter. Det visar årsrapporten från fastighetskontoret för 2020. “Bostadsbyggandet var i linje med prognosen vi hade”, säger Lukas Jonsson, utredningsledare på analys- och utredningsenheten.

För andra året i rad byggdes det fler bostäder i Göteborg än det behov som befolkningsökningen beräknas medföra. Det gör att det finns förutsättningar för att minska bostadsbristen.

– Vi bedömde att det skulle byggas 4 400 bostäder och så blev det nästan 4 500. Sett i historiskt perspektiv är det mycket, säger Lukas Jonsson.

20 000 nya bostäder 2022

Två tredjedelar av de 4 500 bostäderna byggdes på kommunal mark och 47 procent av dem var hyresrätter. Under förra året började cirka 5 900 bostäder att byggas, vilket också är mycket. Lukas Jonsson berättar att det förväntas ett högt byggande även under 2021 och 2022 och att en stor del av dem kommer också att vara hyresrätter. Målet är 20 000 nya bostäder till 2022.

– Under optimala förutsättningar är det möjligt om alla bostäder som är planerade byggs och att de färdigställs i den takten.

Byggs mest i Askim-Frölunda-Högsbo

Det byggs över hela staden, men det är i den tidigare stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo som det byggs mest.

– Under 2000-talet har det byggts mycket på Norra älvstranden och i Lundby. Lundby är inte det område vi bedömer att det kommer byggas mycket på kommande år, utan det är fortsatt Askim-Frölunda-Högsbo.

Pandemin har inte påverkat

Covid-19-pandemin har inte påverkat bostadsbyggandet i Göteborg. Enligt fastighetskontorets årsrapport kan det bland annat förklaras med en god konjunktur, efterfrågan och att planverksamheten utökats kraftigt.

– Det fanns en hel del oro i början av 2020 att byggandet skulle påverkas. Men vad vi kan se hittills i Göteborg har bostadsbyggandet generellt sett inte påverkats.

Fastighetskontorets interna mål är att det ska byggas 50 000 nya bostäder i Göteborg till 2035.

– Vi har ingen prognos där, men det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna planera de bostäderna och det är vi på god väg att göra. Men vi behöver fler bostadsprojekt.

Hur ser bostadsbristen ut?

– Det är svårt att räkna på, särskilt om man försöker koppla det till hur många bostäder som behöver byggas. Vi räknar med att vi behöver bygga mellan 4 000 till 5 000 bostäder under en längre period för att bostadsbeståndet ska matcha befolkningens behov.