Flest lägenheter från allmännyttan. Under 2014 erbjöds cirka 500 göteborgare en bostad genom ett kommunalt kontrakt. Cirka 90 procent av bostaderna kommer fran nagot av de kommunala bostadsforetagen.

”Kommunalt kontrakt” innebär att Göteborgs Stad står för hyreskontraktet för familjer som av sociala eller medicinska skäl inte kan få ett eget kontrakt. Sedan hyr staden ut lägenheten i andra hand till familjen.

Efter 18 månader kan andrahandskontraktet bli ett förstahandskontrakt om hyresgästen betalat hyran i tid, skött om lägenheten och inte stört sina grannar.

315 nya kontrakt
I Göteborgs Stad är det fastighetskontoret som erbjuder de lägenheter som hyrs ut i andra hand, efter att ha fått in en remiss från socialtjänst eller sjukvård.

En rapport från fastighetskontoret som presenterades på måndagen, visar att det förra året skrevs nya kontrakt för 315 hushåll, omfattande närmare 500 personer.

De allra flesta av de lämnade lägenheterna kommer från något av kommunens bostadsbolag inom AB Framtiden, totalt 286 lägenheter. De privata fastighetsägarna lämnade 19 lägenheter förra året.