Allt fler hyreslägenheter i Göteborg omvandlas till bostadsrätter. Sedan år 2000 har över 6 500 lägenheter bytt upplåtelseform. Flertalet ombildningar sker i centrala Göteborg, men hyresgästerna tar allt oftare över sina hus även i områden som Lunden, Kålltorp och Bagaregården.

Förra året noterade fastighetskontoret rekordmånga ombildningar, hela 1.733 hyresrätter blev bostadsrätter. Och trenden verkar fortsätta. Under årets tre första månader tillkom ytterligare drygt 500 lägenheter.

Raketgatan största affären i fjol

– Folk som bor i hyreslägenheter i attraktiva lägen märker hur bostadsrätterna hela tiden stiger i pris, samtidigt som de oroar sig för att lägesfaktorn ska få större genomslag i den egna hyran, förklarar Anders Kinnander, kanslichef på Fastighetskontoret, som tagit fram statistiken.

– Den låga räntenivån gör också sitt till för att människor ska våga ta lån och köpa huset de bor i. Enligt Anders Kinnander gör även säljaren i regel en god affär.

– Lägenheterna säljs visserligen ofta med en rabatt till hyresgästerna, till kanske 75 eller 80 procent av marknadsvärdet. Men det är ofta betydligt mer än vad säljaren skulle kunna få ut för sitt hus om han sålde den som hyresfastighet.

Majoriteten av säljarna är stora institutionella placerare, exempelvis pensionsfonder. Men även mindre, privata fastighetsägare ser chansen till en god affär genom att sälja ut till hyresgästerna.

Största enskilda affären under förra året skedde i Guldheden, där Wallenstam sålde närmare 500 lägenheter på Raketgatan och intilliggande gator till de boende.

Ovanligt att allmännyttan säljer

De flesta ombildningarna genomfördes, liksom tidigare år, i stadsdelarna Centrum och Linnéstaden. I dessa båda stadsdelar fanns i slutet av förra året totalt närmare 50.000 lägenheter i flerfamiljshus.

Nästan hälften av dessa, cirka 23.000, var då fortfarande i privat ägo, 16.500 ägdes av bostadsrättsföreningar, medan de resterande cirka 10.000 lägenheterna låg i hus ägda av de allmännyttiga bostadsföretagen.

– Fortsätter omvandlingarna i nuvarande omfattning finns det snart inga privatägda hyresrätter kvar i centrala Göteborg, säger Anders Kinnander.

Att allmännyttan säljer ut till hyresgästerna är ovanligt, det har bara inträffat ett fåtal gånger på senare år, enligt Anders Kinnander.

– Framtidenkoncernen, där allmännyttan ingår, har som policy att vara tillmötesgående om hyresgästerna vill ombilda till bostadsrätt. Men det gäller framför allt i områden där hyresrätter dominerar. Ombildningar i exempelvis Biskopsgården eller i de nordöstra stadsdelarna är dock mycket ovanliga.