Binder ihop området till en helhet. Från trafikområde med parkering till kvarter med bostäder, handel och förskola. Den förvandlingen är det tänkt att Litteraturgatan i Backa ska genomgå de kommande åren. Nu finns en detaljplan klar för området. Från idag, 16 december presenteras den på Selma Center.

Utvecklingen av Backa pågår sedan 2009. I november blev det klart att nya Selmas torg ska byggas med planerad start hösten 2016. Näst på tur står området söderut och väster om Litteraturgatan, där det främst handlar om att knyta ihop de olika bostadsområdena runt gatan.

− Vi vill skapa en tät kvarterstad med 650-700 nya bostäder. Dessutom blir det en ny förskola, centralt i området, och en mindre torgbildning i anslutning till den, säger Carolina Högvall, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Stadsgata istället för trafikgata
Bostäderna föreslås bli en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

− Det blir en övervikt på hyresrätter, ungefär 80 procent, men vi vill ha en mix av både hyres- och bostadsrätter inom varje kvarter, säger Carolina Högvall.

Själva gatan, som i dag kantas av parkeringsfält och vägområden, ska mer få karaktären av en stadsgata.

− I stället för biltrafik vill vi prioritera gång- och cykeltrafik, säger Carolina Högvall.

Vill ha allmänhetens synpunkter
Planförslaget går ut på samråd från 16 december till 9 februari. Då är allmänheten välkommen att komma med synpunkter. En utställning med planscher och en modell av hur det ska se ut i området invigs klockan 15.00 på Selma Center den 16 december.

Utställningen visas även på stadsbyggnadskontoret under samma tidsperiod.

Detaljplanen är framtagen i samverkan med stadsbyggnadskontoret, övriga kommunala förvaltningar, Poseidon och Egnahemsbolaget.