Gemensam kraftsamling i Göteborg. Under Göteborgs jubileumsår 2021 ska 7000 extra bostäder stå inflyttningsklara. Minst hälften ska vara hyreslägenheter. Det målet presenteras nu i en gemensam kraftsamling av Göteborgs Stad och näringslivet.

Löftet om 7000 nya bostäder som ett slags 400-årspresent till göteborgarna har döpts till Jubileumssatsningen. Den innebär att kommunen och näringslivet ska få takten i bostadsbyggandet att öka genom ”djupare samarbete och bättre samverkan”.

Siffran 7000 ska räknas utöver de bostäder som idag finns i kommunens planer. Satsningen presenterades på tisdagen vid en presskonferens med bland andra bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

Minst hälften ska vara hyresrätter
Bostäderna ska byggas i hela staden och vara i olika prisklasser. Minst hälften ska bli hyresrätter. Bostäderna kommer att byggas på både kommunal och privat mark och stå inflyttningsklara i olika etapper under 2021.

– När det gäller den kommunala marken kan vi genom markanvisning påverka vilka hyresnivåer det ska vara på hyresrätterna. Målbilden är att få en jämn fördelning i enlighet med kommunens målsättning om socialt blandat boende, säger Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör.

Idag är Göteborgs bostadsbyggande betydligt lägre. Förra året byggdes 2.017 bostäder färdiga. Det var en minskning från 2013, då 2.568 bostäder byggdes klart i staden. År 2012 blev drygt 2.100 nya lägenheter inflyttningsklara.