Byggandet av 90 småhus i Kviberg ledde till att ytterligare 310 hushåll fick möjlighet att flytta till en bättre bostad. Det visar en studie av så kallade flyttkedjor som gjorts på uppdrag av Fastighetskontoret.

Ska man bygga nya bostäder för dem som är i allra störst behov av bostad? Eller för dem som har råd att betala? Den frågan debatteras livligt. Men även de bostäder som byggs för en någorlunda köpstark målgrupp får positiva följdverkningar för andra kategorier – även för hushåll som inte är så väl etablerade på bostadsmarknaden.

Gav kedjereaktion

Ett konsultföretag undersökte vilka bostadsförändringar i efterföljande led som utlöstes av att 90 hushåll flyttade in i nybyggda småhus på Kvibergs Ås. Området består av såväl ägda småhus som bostadsrätter.

Resultatet visar att den genomsnittliga flyttkedjan består av 4,5 ”länkar” – det vill säga utöver de som flyttade i Kviberg, så genererades ytterligare mellan tre och fyra flyttar.

Av de ytterligare 310 hushåll som fick chansen att byta bostad tack vare nybygget var 96 så kallade debutanter på bostadsmarknaden. Det vill säga personer som exempelvis fick ett förstahandskontrakt på en lägenhet efter att ha hyrt i andra hand. Eller ungdomar som tidigare bott i föräldrahemmet.

Generellt gäller att ju större och dyrare bostäder som byggs, desto längre blir flyttkedjorna.

Fler nöjda än med studentrum

– Men i Kvibergsfallet visade det sig dessutom att nybyggen som attraherar äldre hushåll också skapar långa flyttkedjor, även om dessa bostäder inte är så stora, berättar Maria Pleiborn på företaget Temaplan, som gjort undersökningen.

Resultatet av studien är i linje med en liknande undersökning av flyttkedjor till följd av nybyggen av bostadsrätter och hyresrätter i Sannegårdshamnen för ett par år sedan.

Undersökningen i Kviberg visar också att både de som flyttade in i småhusen och de som bytte bostäder i senare led är mycket nöjda med sina nya boendeförhållanden.

Maria Pleiborns slutsats är att byggandet av 90 småhus skapar betydligt fler nöjda människor än om till exempel 90 nya studentrum tillkommit.

5E56.jpg
För varje hushåll som flyttade in i Kvibergs Ås så genererades ytterligare mellan tre och fyra flyttar. Foto: Fastighetskontoret