Sökes: 700 privatrum för uthyrning till internationella studenter. Tillsammans med sex andra aktörer gör Boplats Göteborg nu ett upprop för att snabbt få fram bostäder till höstens anstormning av studenter från hela världen.

Varje höst är bostadsfrågan för nya studenter högaktuell. För en del är den akut. Framförallt har utländska studenter som inte omfattas av utbytesprogrammen, utan kommer hit på egen hand för att läsa en master, svårt att snabbt hitta någonstans att bo. Samtidigt är det svårt att förutsäga bostadsbehovet för just den här gruppen.

Trycket större än någonsin i fjol

– Det finns en stor osäkerhetsfaktor, ungefär 40 procent av de antagna brukar dyka upp. Många bestämmer sig sent vilket gör att de behöver en bostad med kort varsel. Eftersom vi inte vet det exakta antalet är det svårt att ha full beredskap, säger Jörgen Sjöberg, rektorsrådgivare och ansvarig för internationalisering på Chalmers.

Antalet internationella studenter som väljer att studera i Göteborg ökar. Förra året var trycket på studentbostäder större än någonsin. Anledningen är den så kallade Bolognaprocessen, en överenskommelse mellan 45 europeiska länder om ett enda samstämmigt utbildningssystem.

På Chalmers förväntar man sig att 800 utländska studenter nästa läsår, och Göteborgs universitet räknar med att ta emot ungefär1.500. För att förebygga höstens bostadsbrist för utländska studenter samarbetar Boplats Göteborg med Chalmers Studentbostäder, SGS Studentbostäder, Göteborgs Universitet, Chalmers, Göteborg & Co och Business Region Göteborg.

”Strategiskt viktigt för staden”

I ett gemensamt upprop uppmanar de alla göteborgare som har ett rum över att hyra ut det till en internationell student.

– Det här är en mycket större fråga än de praktiska bostadslösningarna. Det är strategiskt viktigt för staden att ta hand om de utländska studenterna, säger Maria Meyer-Martins, VD för Boplats Göteborg.

En anledning är att de internationella studenterna i förlängningen bidrar till Göteborgsregionens tillväxt.

– De ingår som en del i vårt arbete med att attrahera kompetens till regionen. En viktig fråga för utländska företag när de väljer placering för sina regionkontor är hur det ser ut när det gäller utbildning och forskning. I Göteborg bidrar både Cityuniversitetet och evenemangen till att skapa attraktion och puls, säger Roger Strömberg, etablerings- och investeringschef på Business Region Göteborg.

”Blir goda ambassadörer för staden”

Även för Göteborg & Co är omhändertagandet av utländska studenter en prioriterad fråga. Nöjda studenter som sprider ett gott rykte om staden i hela världen fungerar som en pr-kampanj med gigantisk spridning.

– Vi är en internationell stad. En del av studenterna kommer stanna och andra lämnar Göteborg. De som lämnar blir goda ambassadörer för staden. Därför är det viktigt att vi har tagit hand om dem på bästa sätt. De får delta i välkomstarrangemang och erbjuds företagsbesök – vi vill ge dem en bit av Göteborgs själ, säger Birgitta Öfverholm, chef för näringslivsgruppen, Göteborg & Co.

Att de också snabbt hittat en bostad ökar chanserna att fler väljer att läsa högre utbildning i Göteborg.

– Strax efter jul blir de uppringda av kompisar som också funderar på att söka till en utbildning i Göteborg. Då gäller det att de haft en god upplevelse av den första hösten.

Fotnot:
Den som är intresserad av att hyra ut ett rum kan vända sig till Boplats Göteborg som hjälper till med förmedlingen. Rummen ska ha tillgång till badrum och kök och helst vara centralt belägna eller ha goda kommunikationer till universitetet och Chalmers.