Stor enkät blir underlag för byggande. Stadsdelen Västra Göteborg domineras av småhus, och det vållar problem när äldre vill flytta till lägenhet med ändå bo kvar i området. Nu har stadsdelen i samarbete med fastighetskontoret genomfört ett stort kartläggningsprojekt som ska kunna ligga till grund för kommande stadsplanering och därmed påskynda byggprocessen.

Västra Göteborg är den stadsdel som når en äldreboom först av alla i staden.

Telefonintervjuer gav tydligt resultat
– Genom vårt pensionärsråd möter jag redan idag seniorer som uttrycker en otrolig frustration över att det inte finns några mindre, anpassade bostäder i närheten. Eller som en kvinna sa på en dialogträff med hemtjänstens brukare: Hur svårt kan det vara, jag vill ju bara ha en tvåa med väggar, här där jag är van att bo, säger Annelie Snis, sektorschef för äldreomsorg i stadsdelen.

Enkäten, en telefonintervju som genomfördes med nästan 400 slumpvis utvalda medborgare mellan 65 och 75 år, gav tydligt resultat.

Ungefär 30 procent av de tillfrågade överväger av att flytta, och av dem vill hälften göra det redan inom de närmaste två till fem åren. De flesta vill dock bo kvar i Västra Göteborg. Den boendeform som efterfrågas mest, av hela 71 procent, är lägenheter. 65 procent av intervjupersonerna vill äga sin framtida bostad, men det finns även stort intresse för hyresrätter.

Tar fram förslag på tomter
– Behovet efter fler lägenheter för äldre finns ju uppenbarligen redan idag. Men det här visar att ungefär en tredjedel av varje årskull även framöver kommer att efterfråga lägenheter i närområdet. Vi har också tagit fram uppgifter om vad de är villiga att betala och vilka kvaliteter de värdesätter hos bostäderna.

Nästa steg blir att i samarbete i med fastighetskontoret ta fram förslag på tomter som kan vara aktuella att bebygga. Det arbetet förväntas bli klart i december.

– Vad vi behöver göra nu är att visa för stadsbyggnadskontoret och andra att här finns ett behov.

På uppdrag av stadsdelsnämnden
Nästa steg blir att ta med sig hela underlaget till stadsbyggnadskontoret.

– Vi hoppas att det här materialet kan övertyga dem att ta fram detaljplaner för några lämpliga tomter, så de blir byggbara, och förhoppningsvis också styr över vilka typer av bostäder det ska bli här, så att de kan bli ett förstahandsval för äldre göteborgare i närområdet. Med vårt underlag hoppas vi att de inte behöver ta en plan i taget, utan kan gå fram med flera planförfaranden parallellt, vilket skulle kunna påskynda byggandet, säger Annelie Snis.

Uppdraget att skapa fler bostäder för äldre kommer från stadsdelens förtroendevalda.